Premies

Een woning verliest veel warmte via de ramen. Door enkel glas of gewoon dubbel glas te vervangen door hoogrendementsglas bespaart u heel wat energie.

Naast een opmerkelijk energiewinst, laat investeren in energiebesparende maatregelen zich ook meteen financieel lonen. Bekijk of je al dan niet in aanmerking komt voor premies of subsidies op:

Fiscaal attest

Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u een attest met de nodige vermeldingen.

Andere premies

Indien u van andere premies op de hoogte bent, kan u ons steeds de nodige formulieren bezorgen die wij graag voor u vervolledigen.